Η ΠΑΣΕΒΕ βασίζεται στη δράση των Σωματείων

 

Παλεύουμε για το δυνάμωμα των σωματείων, την ενίσχυση των συλλογικών διαδικασιών, την συσπείρωση περισσότερων αυτοαπασχολούμενων στην οργανωμένη πάλη, την ανάπτυξη της αντιμονοπωλιακής συνείδησης.

Απόσπασμα από την 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΠΑΣΕΒΕ  Μάρτιος 2014

 

Χρήσιμα πρότυπα για τις εκλογικές διαδικασίες των σωματείων:

 

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ Α

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ Β

5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.

6. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ

 

Ο Ν.1712/1987 με τις όποιες τροποιήσεις έχουν επέλθει και ρυθμίζει ζητήματα που αφορούντον " τον εκσυνχρονισμό όλων των επαγγελματικών οργανώσεων και λοιπών εμπόρων",δηλ. και τις εκλογικές διαδικασίες των συλλόγων μας.