ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛ.1181/12.9.2012
Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές