ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ

Το άρθρο 12 (παρ. 2) του νόμου 4225/14 φέρνει σημαντικές αλλαγές για όσους δεν ήταν συνεπείς στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, αν είχαν νέες μη ληξιπρόθεσμες μετά την 1/1/2013 προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή το Δημόσιο.

Η σχετική διάταξη που προέβλεπε την υπαγωγή σε ρύθμιση με ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα διαγράφεται από τον νόμο!

ΟΛΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΔΩ