ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑΟ

 

Το ΚΕΑΟ είναι το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών, στο οποίο θα διαβιβάζονται όλες οι οφειλές που μαζί με τις προσαυξήσεις είναι πάνω από 5.000 € για τα Ταμεία του ΟΓΑ, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μόνο για ΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ), του ΕΤΑΑ και του ΟΑΕΕ ή είναι οφειλές σε περισσότερα του ενός Ταμείου. Στόχος η είσπραξη -με κάθε τρόπο- των οφειλών. Αρχικά θα εκδίδεται «νόμιμος τίτλος» είσπραξης, η «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ», βάσει της οποίας θα επιτρέπεται μεταξύ άλλων:

1) Η μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

2) Η εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα του οφειλέτη.

3) Η απαγόρευση αναχώρησης στο εξωτερικό, ακόμη και όταν το χρέος δεν είναι ληξιπρόθεσμο.

4) Η Κατάσχεση κινητών και ακινήτων, είτε αυτά βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη είτε βρίσκονται στα χέρια τρίτων.

5) Η κατάσχεση σύνταξης, μισθού ή και ασφαλιστικού βοηθήματος άνω των 1.000 ευρώ.

6) Η κατάσχεση μέχρι το ½ εφάπαξ καταβαλλομένων βοηθημάτων.

7) Η κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων και χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση του οφειλέτη.

8) Για οφειλή ποσού άνω των 50.000 € υπάρχει δυνατότητα κατάσχεσης μέσα στην επιχείρηση του οφειλέτη, οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή κινητού πράγματος ή και οχήματος, χωρίς την παρουσία Εισαγγελέως, αξίας μέχρι και το διπλάσιο της οφειλής με τα έξοδα κατάσχεσης και πλειστηριασμού.

9) Προσωποκράτηση για διάστημα μέχρι 1 έτους (αναλόγως ποσού) οφειλετών μέχρι 65 ετών.

 

ΔΟΜΗ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΑΟ