ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ Κ.ΛΠ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ αρ.59/ 17.10.2011 θεμα: "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"